1 ชั่วโมง 53 นาที

Management & Strategy
อ.สุรเจต เกิดศุข

Systematic Problem Solving by SOLUTION Process

การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบโดย SOLUTION Process

4,900.00 THB
2,900.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
Systematic Problem Solving by SOLUTION Process
การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบโดย SOLUTION Process

            ในการทำงานบ่อยครั้งมักเกิดคำถามขึ้นว่า “ปัญหาคืออะไร” และมักไม่ได้รับคำตอบจากผู้ที่เกี่ยวข้องหรือปัญหานั้นไม่ได้รับการแก้ไขอย่างแท้จริง ซึ่งเห็นได้จากการที่ปัญหาเดิมเกิดขึ้นซ้ำอยู่เสมอ ยิ่งไปกว่านั้นคือ มีคนจำนวนมากมักจะแก้ปัญหาจากประสบการณ์และความรู้สึกหรือใช้อารมณ์ทำให้การแก้ไขไม่มีแนวทางที่ชัดเจน และไม่สามารถทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายได้    
การรับวุฒิบัตร

เข้าเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด และสอบผ่านไม่น้อยกว่า 70% ของคะแนนโดยรวมทั้งหมด

โครงสร้างหลักสูตร

No.

Topic & Description

Time

Ep 1

Introduction

2.27 นาที

Ep 2

Concept ของการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบโดย SOLUTION Process

8.56 นาที

Ep 3

ทฤษฎี SOLUTION และความหมายของ SOLUTION แต่ละตัว

24.35 นาที

Ep 4

กระบวนการคิดแก้ไขปัญหาแบบ SOLUTION

25.03 นาที

Ep 5

สาธิตการนำประชุมโดยใช้เครื่องมือการแก้ไขปัญหาด้วย SOLUTION Process

28.43 นาที

Ep 6

ตัวอย่างการนำประชุมโดยการใช้ SOLUTION Process สำหรับมือใหม่

17.46 นาที

Ep 7

สรุปประเด็นการเรียนรู้

4.54 นาที

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

Systematic Problem Solving by SOLUTION Process

การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบโดย SOLUTION Process

4,900.00 THB
2,900.00 THB

เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง