1 ชั่วโมง 46 นาที

Marketing
ศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล

Revise Marketing for Business Recovery

ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์สู้ธุรกิจขาลง

4,900.00 THB
2,900.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
Revise Marketing for Business Recovery
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์สู้ธุรกิจขาลง
  "องค์กรคุณควรปรับกลยุทธ์การตลาดอย่างไร"
แนวคิดหรือกลยุทธ์การตลาดแบบเดิมล้วนไม่สามารถใช้ในยุคปัจจุบันได้แล้วในภาวะนี้แล้วองค์กรเราควรจะทำการตลาดปรับไปทางไหนดี มาหาคำตอบกับการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การตลาดเพื่อความยั่งยืน
การรับวุฒิบัตร

เข้าเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด และสอบผ่านไม่น้อยกว่า 70% ของคะแนนโดยรวมทั้งหมด

โครงสร้างหลักสูตร

No.

Topic & Description

Time

Ep 0

Introduction

3.11 นาที

Ep 1 

Revise Business Model (Source of Income)

21.19 นาที

Ep 2

Revise Target and Market & Revise Brand and Product Mix Strategies

25.08 นาที

Ep 3

Revise Pricing Strategies and Strategies for Price War Condition & Revise Customer Touch Points

38.19 นาที

Add Value : Examination Online หลังจากเรียนรู้ครบถ้วน พร้อมมอบวุฒิบัตร

Revise Marketing for Business Recovery

ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์สู้ธุรกิจขาลง

4,900.00 THB
2,900.00 THB

เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์